Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Dni otvorených dverí Fakulty manažmentu


Dňa 9.2.2016 sa na pôde Prešovskej univerzity (PU) konal Deň otvorených dverí (DOD) Fakulty manažmentu (FM). Tento akademický rok mu predchádzali už dva nemenej úspešné DOD.


Do auly zavítal opäť veľký počet záujemcov o štúdium na fakulte. Potenciálni budúcoroční prváci sa dozvedeli množstvo užitočných informácií. Prof. Ing. Róbert Štefko Ph.D., dekan Fakulty manažmentu, po privítaní v príhovore predstavil fakultu, jej genézu a poslanie, predstavil ponúkané študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia a vyzdvihol ich akreditáciu, načrtol systém štúdia na FM a vyjadril sa ku profilácii absolventov a ich uplatneniu na trhu práce. Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu poskytovania informácií zo strany vedenia fakulty a diskusie, vyvolanej otázkami zo strany účastníkov, ktorí neváhali využiť jedinečnú možnosť priamo osloviť kompetentných, možno aj ich budúcich pedagógov. Najväčší záujem bol o informácie o algoritme prijímacieho konania bez vykonávania prijímacích skúšok s možnosťou vykonania nepovinného SCIO testu a ďalšími možnosťami bonifikácie. V rámci DOD sa návštevníci dozvedeli o možnostiach vycestovania do zahraničia na partnerské školy, o možnostiach športového a kultúrneho vyžitia vďaka skutočnosti, že fakulta je súčasťou univerzity. Záver stretnutia sprevádzala uvoľnená diskusia o konkrétnejších otázkach súvisiacich so štúdiom. Do nej prispeli aj prítomní interní doktorandi fakulty, ktorí obohatili rozpravu o ďalší rozmer pohľadu študenta. Tešíme sa na ďalších záujemcov v poslednom tohtoročnom DOD 10.3.2016.


Zdroj: Na pulze 2016

Autor: Mgr. Tomáš Bačinský
Foto: PaedDr. Július Alcnauer, PhD.