Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Exkurzia do Bardejovských Kúpeľov


V období plnom povinností súvisiacich s ukončením štúdia na Fakulte manažmentu PU v Prešove,  bola pre študentov 2. roka štúdia magisterského študijného programu Manažment,  v špecializácii Manažment turizmu a hotelierstva Fakulty manažmentu PU v Prešove,  príjemným spestrením odborná exkurzia do Bardejovských Kúpeľov dňa 17. 3. 2015 pod vedením Ing. Anny Šenkovej, PhD., vedúcej Katedry turizmu a hotelového manažmentu a RNDr. Jany Mitríkovej, PhD. , tajomníčky katedry.  Uskutočnila sa v rámci predmetu Manažment kúpeľníckych zariadení a vďaka ústretovosti a profesionálnemu prístupu pracovníkov kúpeľov, ktorí sa nám boli ochotní venovať, výraznou mierou prispela k upevneniu nadobudnutých teoretických vedomostí.  V spoločenskej miestnosti hotela Ozón sa nám najprv venovala manažérka  prevádzkového úseku  pani Mgr. Miriam Hudáková, úspešná absolventka Inštitútu turizmu a hotelového manažmentu, predchodcu dnešnej Katedry turizmu a hotelového manažmentu.  Vo svojom vyčerpávajúcom výklade nás oboznámila s bohatou históriou a súčasným  stavom kúpeľov, ktoré patria medzi najstaršie a najkrajšie kúpele na Slovensku s najširším indikačným zameraním (liečia sa tu všetky ochorenia okrem nervových, duševných a kožných ochorení). Hlavným bohatstvom Bardejovských Kúpeľov sú vzácne prírodné liečivé zdroje, ktoré svojim zložením patria medzi najvýznamnejšie v Európe. Po bohatej diskusii nám Mgr. Hudáková umožnila  prehliadku priestorov hotela Astória (koncertná sála, apartmán, dvojlôžková izba) a reštauračných priestorov v hoteli Ozón. Problematiku organizácie základných kúpeľníckych služieb v kúpeľnom dome nám následne priblížila vo svojom veľmi zaujímavom odbornom výklade  pani Mgr. Hana Švirková, vrchná sestra kúpeľov.  V jej sprievode sme absolvovali prehliadku vybraných priestorov kúpeľného domu, pričom  študentov  najviac zaujala najmodernejšia fyzioterapeutická technológia na bezbolestnú a efektívnu obnovu pohybového aparátu pacientov. Na záver sme navštívili kúpeľnú kolonádu, ktorú majú Bardejovské Kúpele ako jediné na Slovensku a návštevníci v nej nájdu spolu 8 liečivých minerálnych prameňov. Na záver by sme chceli vysloviť poďakovanie  vedeniu Bardejovských Kúpeľov za ich vždy ústretový prístup a dlhoročnú spoluprácu s  Katedrou turizmu a hotelového manažmentu  Fakulty manažmentu PU v Prešove. Len vďaka tomu je možné prepojenie školského systému s praxou, hľadanie nových metód a foriem výučby a sústavné zdokonaľovanie študijných programov.


Zdroj: Na pulze 2015

Ing. Anna Šenková, PhD.
Mgr. Jakub Horváth