Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Klub študentov Fakulty manažmentu pripravuje v novom akademickom roku nové podujatia


S myšlienkou založiť Občianske združenie Klub študentov manažmentu prišili koncom roka 2014 odborný asistent  PhDr. Martina Mudrík, PhD. a doktorand Mgr. Jakuba Ivanča, ktorí pôsobia na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu. Počiatočná idea sa stretla s pochopením dekana Fakulty manažmentu prof. Ing. Dr. Róberta Štefka, PhD. a následne bolo občianske združenie začiatkom roka 2015 založené.

Jedným z hlavných cieľov Klubu študentov manažmentu bolo vytvoriť komunitu aktívnych študentov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá by sa zapájala do rôznych školských aj mimoškolských akcií.

Zároveň bola na Facebooku vytvorená stránka Klubu študentov manažmentu, ktorá má k dnešnému dňu už viac ako 230 členov. Jej prostredníctvom informujú organizátori akcií ostatných členov o pripravovaných udalostiach, komunikujú s nimi a zisťujú ich názory na chystané akcie. Pre zabezpečenie oslovenia väčšieho počtu študentov sa využívajú aj plagáty, ktoré sa vždy umiestnia  v priestoroch fakulty.

Svoju činnosť začal Klub študentov realizovať koncom letného semestra minulého akademického roka 2014/2015. Prvou lastovičkou aktivít klubu bol filmový večer na novom internáte, v ktorého realizácii sa plánuje pravidelne pokračovať aj v tomto akademickom roku.

V začínajúcom akademickom roku 2015/2016 plánuje klub rozšíriť portfólio organizovaných akcií. Z najväčších pripravovaných podujatí môžeme spomenúť aspoň Manažér party, na ktorú sa študenti môžu tešiť už koncom novembra. Pripravuje sa aj lyžiarsky zájazd, ktorý je predbežne plánovaný na začiatok letného semestra. Ďalšími spoločnými akciami budú rôzne kvízy, turnaje, workshopy a mnoho ďalších.

V realizácii jednotlivých aktivít pomáhajú aj samotní študenti Fakulty manažmentu. Tí pod odborným vedením pomáhajú organizovať a realizovať jednotlivé výlety a akcie a naberajú tak praktické skúsenosti do nasledujúceho profesného života.  Ak ste aktívny, máte dobré nápady a chuť pridať sa do tímu, ste vítaní.

Klub študentov manažmentu dáva možnosť študentom podieľať sa na spoločných aktivitách aj mimo školských lavíc. Aktívnym študentom chce dať možnosť zaujímavou formou využívať čas strávený na fakulte manažmentu. Zároveň si dáva za cieľ budovať nové vzťahy a to nie len medzi študentmi, ale aj medzi študentmi a učiteľmi. Štúdium na vysokej škole by síce v prvom rade malo byť o nadobudnutom vzdelaní, vedomostiach a skúsenostiach, ale určite by sa nemalo zabúdať ani na mimoškolské aktivity, vytváranie vzťahov či zábavu, ktorá môže byť taktiež kreatívna.

Úspešnosť všetkých akcií, ktoré Klub študentov manažmentu organizuje závisí najmä od záujmu študentov sa na nich zúčastniť. Z uvedeného dôvodu  vynakladáme mnoho úsilia, aby sme študentov dokázali naším programom zaujať. Budeme len radi, ak aj tento článok pomôže k tomu, aby sa počet našich aktívnych členov do budúcnosti zvyšoval.


Zdroj: Na pulze 2015

PhDr. Martin Mudrík, PhD.
Ing. Jakub Ivančo
Mgr. Jakub Horváth