Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Manager party 2015


Tak ako je už každý rok zvykom, aj tento krát sa v priestoroch estrádnej sály Odborového domu kultúry v Prešove konala Manager party Fakulty manažmentu. Termín konania pripadol tento krát na stredu 2. decembra 2015. Rozdiel oproti ostatným ročníkom spočíval v tom, že prvý krát sa konala pod záštitou Klubu študentov manažmentu.


Klub študentov Manažmentu bol založený za účelom združovania aktívnych študentov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove a vytváraní spoločenstva, ktoré sa snaží podieľať na organizácii rôznych, najmä voľno časových, kultúrnych či spoločenských podujatí pre študentov Fakulty manažmentu.


Na tohtoročnej Manager party bolo prítomných viac ako 200 hostí, ktorí sa spoločne bavili až do skorých ranných hodín. Súčasťou programu bola večera, privítanie prvákov na fakulte, zaujímavý kultúrny program, či bohatá tombola. Samozrejmosťou bola aj tanečná hudba a večer spríjemnila svojim vystúpením aj hudobná kapela The Swines, ktorá prispela k vytvoreniu skvelej atmosféry.


Okrem samotných študentov sa na Manager party zúčastnilo aj takmer celé vedenie Fakulty manažmentu, ako aj významní hostia z partnerskej univerzity v Poľsku. V rámci oficiálnej časti Manager party sa študentom prihovorili dekan Fakulty manažmentu prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D., ako aj zahraniční hostia.


Za Klub študentov manažmentu môžeme pár dní po Manager party 2015 zhodnotiť, že doterajšie ohlasy sú pozitívne. Táto skutočnosť nás napĺňa radosťou, no zároveň nás povzbudzuje a najmä zaväzuje k tvorbe ďalších zaujímavých podujatí. Radi by sme sa aj touto cestou poďakovali každému, kto sa podieľal na organizácii tejto akcie.


Na záver by sme chceli dodať jediné. Veríme, že tohtoročnú Manager party si všetci zúčastnení užili  a už teraz sa tešíme na jej budúcoročné pokračovanie! V najbližšej budúcnosti chystáme lyžiarsky zájazd, na ktorý by sme aj touto cestou radi pozvali všetkých našich študentov.


Zdroj: Na pulze 2015

Szabolcs Balogh
PhDr. Martin Mudrík, PhD.